Vinteruppläggningen:   (EJ KRANBIL)

2019:   OBSERVERA ATT VINTERPLATS OMRÅDET LÅSES HELT
"slutet November till början April"

Vill man in på området skall man kontakta styrelsen senast 3 dagar innan man behöver komma in på området.

Vinteruppläggning "3 fasta tider"  2019

Lördag  12 Oktober 9.00-12.00  
Lördag 26 Oktober 9.00-12.00
Lördag  2 Nov  9.00-12.00 


Kontant betalning båt under 200cm bred 400kr. 

Kontant betalning båt över 201cm bred 600kr.
Efter betalning erhåller medlem ett kort som skall fästas på båt.

Kan man ej ta upp båt dessa datum och har egen nyckel så skall betalning 400kr alt 600kr betalas till:
Vårt Plusgiro:  11 85 76-8  Märk betalning med vinterplats och båtplats nummer:

Kontantbetalning !!!

Klubben arrenderar för närvarande mark av Järfälla kommun för vinteruppläggning av båtar.
Uppläggningsområdet ligger strax söder om f.d. gamla järnvägsbron vid Stäksundet invid SMS båtområde.

 • Vi har plats för ca 70 båtar.
 • Det finns torrklosett.
 • Möjlighet att låna ström för kortare arbeten.
 • Det är ej tillåtet att ha värme på i eller runt båtarna.
 • Ej tillåtet att sova över eller bo på området.
 • Regler för området hitta du under båtar.
 • Bockar ska vara märkta med namn och telefon annars kastas dom.
 • Inte tillåtet att fiska från bryggorna.
 • 3 fasta tider för upptagning.
 • AU-Kajsas Hof kan kalla ner båtägare för arbeten på området.
 • Tänk på miljön ta med dig farliga ämnen och kasta på miljöstation.
 • All information finns att läsa även på våra anslagstavlor i områdena.
 • Nycklar till bom och toa kan fås av Marco Bustamante mot deposition 600kr
 • Avgifter hitta du under båtar på hemsidan.
Kontakta klubben om ni har frågor eller önskemål.