uppdaterad 2017-09-11 SSF’s Styrelse

Inträde

Båthamnarna är avsedda för SSF:s medlemmar. (Medlemskort skall alltid kunna uppvisas)
Ansökan om båtplats ställs skriftligen till föreningen genom epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Ansökan ska innehålla uppgifter på båtens typ, längd och bredd, namn, adress, ålder, epost och information om man har egen trailer och om man önskar vinter- förvara sin båt på vår uppläggning. Samt följa uppsatta miljökrav om skrovfri botten, samt skriva på båtkontrakt.
Segelbåtar är ej tillåtna i klubben.

Efter betalning av fastställd inträdesavgift och gällande årshyra erhåller sökande hyresrätt till anvisad plats, som endast får användas för egen båt.

Byte av båt
Vid köp av ny båt skall Stäkets SF hamnkaptener kontaktas via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., som avgör om båten får plats på din ordinarie plats eller om behov av flytt. Köp Aldrig större båt utan att meddela, det händer att vi inte har någon plats till en medlem som köpt NY båt.

 • Anmälan ska innehålla uppgifter om den nya båtens typ, längd och bredd. Hamnkapten avgör om nya båten får plats på nuvarande plats eller om byte nödvändigt.

  Allmänna bestämmelser

 • Från Sept 2017  krävs alla medlemmar på att signera båtkontrakt. Utan påskrivet kontrakt eller årets klistermärke har man ej rätt att sjösätta båt. Gäller alla nya och gamla medlemmar.
  Medlem som nästkommande år ej avser använda sin plats, anmäler detta senast den 31 Januari till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  Har man ej betalt sin avgift senast 31 Januari (årligen mot faktura som mejlas ut, förlorar man sin plats)

 • SSF har då rätt att hyra ut platsen mot fastställd avgift till annan medlem. (OBS ! Uthyrd plats kostar 200kr för den som hyr ut platsen, administrativa avgifter)

 • Hyresrätten kan i sådant fall kvarstå i 2 år. (Sen förlorar man sin plats)

 • Senast 1 Juni ska alla båtar va sjösatta. EJ sjösatt båt måste anmälas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med anledning.

 • Alla båtar måste alltid vara rätt förtöjda & låsta, olåsta eller felförtöjda båtar får en varning sen utesluts ur klubben!

 • Hyresrätten till båtplatsen, som ej använts under en säsong återgår till SSF.

 • SSF förbehåller sig rätten, om så erfordras, att omdisponera båtplatserna.

 • Båtägare som säger upp eller ej tänker använda hyresrätten efter den 1 maj får ej tillbaka inbetald avgift.

 • SSF kommer att ta ut arbetsplikt med fastställd avgift. Avgiften förskottsbetalas och återbetalas efter utfört arbete.
  Vid all frånvaro tillfaller avgiften föreningen.

 • Anmäl alltid alla typer av stölder i och åverkan på båtarna till föreningen.

 • Parkeringsförbud dygnet runt kring klubbstugan. (Endast mycket kort av/på lastning tillåten)

 • Alla båtar skall vara skrovrena, endast godkänd bottenfärg tillåten. Följer man ej reglerna så riskerar man uteslutning från klubben. Är du osäker kring bottenmålning kontakta Styrelsen omgående. (Varje båtägaras ansvar att följa kommunens miljöregler. Båtägaren står för samtliga kostnader gällande ”skrovren båt” samt kostnader för provtagning från kommunen.

  OBS! Miljögift har påträffats i marken vid vår uppläggning/vinterförvaring. Härmed varnas samtliga medlemmar om miljögifter i marken.

 

Det ligger på varje båtägare:
Att: NÄRVARA VID NATTVAKTS. OBLIGATORISK NATTVAKT FRÅN 2018. ( 1 natt per säsong)
UTEBLIVEN NÄRVARA KOSTNAD 1000 KR (MAX 1 MISSAT NATTVAKT) MISSAR MAN 2 DAGAR SÅ RISKERAR MAN UTESLUTNING FRÅN KLUBBEN.


att väl förtöja sin båt i såväl för som akter med 2 st tampar
att båten är låst, olåsta båtar kommer varnas och uteslutas, Vid flera varningar sätter klubben lås på båten.
att vid boj förse båten med minst 2 st fendrar på varje sida och justera boj efter båtplatsen så att båten inte förtöjs fel blockerar någons plats.
att erhållen åretsmärkning & måste finnas synlig på båtens utsida och alltid finnas synlig vid båtplats eller när båt ligger på vinteruppläggning.
att regelbundet se till sin båt, hålla den läns osv. Kostnad vid akut ösning 1000kr.
att om man behöver hjälp ta upp sjunken båt, tillkommer kostnad om 1500kr, 1000kr vid hjälp ösa båt.
att själv ansvara för sin båt och de skador som den vid dålig förtöjning kan göra på brygga,
bryggbommar och andra båtar
att vid isläggningen eller senast den 30 november bortföra båten från hamnarna.
att ta upp båten tidigare än 30 Nov om du har båt vid Y-bom. Y-bom tas alltid upp sista arbetsplikten. (andra veckan November)
att inga båtar får läggas upp inom Kajsas Hof´s område
att båten senast 1 juni ska vara sjösatt (Medlem riskerar annars förlora sin plats om man ej meddelat anlednnig till ej sjösatt)
att vid försening av sjösättning (omedelbart mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.eller ringa klubben
att hålla rent och snyggt på hamnområdena samt tillse att god ordning råder för allas trevnad
att inga miljöfarliga ämnen får förvaras i båten
att båtägare rekommenderas att ha sin båt försäkrad
att inbördes byten av båtplatser, medlemmar emellan, ej får ske utan tillstånd från Stäkets Styrelse
att fiske från bryggorna är förbjudet.
att följa bestämmelser och ordningsregler. I annat fall kan platsen förloras. Se § 15 i SSF´s stadgar.
att båten skall vara skrovren, om målad botten skall den följa Stäkets SF uppsatta miljökrav. Se hemsidan www.staketssf.se
att varje medlem har skrivit på båtkontrakt.


Om din båt sjunker på grund av oaktsamhet så får man en varning, upprepade problem, Uteslutning Se § 15 i SSF´s stadgar.

OBS!!! Se din båtplats som en båtparkering och inte som en båthamn. Förvara inga värdesaker i båten, lås inga fasta luck- or. Förvara inte bensin och annat som du är rädd om.

Avgifter för Kajsas Hof 

 • Avgifter för inträde, årshyra, uthyrning av båtplats, arbetsplikt, nyckeldeposition bestäms av SSF´s Styrelse.
 • Om medlem ej har betalt på anvisad tid upphör rätten till båtplats. 31 januari.
 • Avgifter för båtplats är indelade efter båtens bredd i 3 st. kategorier=-1,75m, M= 1,76m -2,00 m, S= 2,01m - 2,50m
  Vissa av våra platser har maxbredd 160 cm alt 170 cm. Vi tillåter ej bredare båtar eller segelbåtar !
 • Om din båt sjunker och du behöver hjälp av klubben för att ta upp båten, tillkommer en kostnas om 1500kr. Behöver du hjälp att ösa båten är kostnaden 1000kr.

  Båtuppläggning/Vinterförvaring
  Området för båtuppläggning är endast till för medlemmar.

 • SSF anordnar inte någon kranbil, all typ av kranbilsupptagning sköts av medlem enskilt.
 • Man betalar sin vinteruppläggning innan man tar upp sin båt. Om man tar upp den själv på valfritt datum
  Vill man ta upp båten på någon av de 3 datum när vi har är på plats. Så ta med kontanter.
 • Bockar och täckställningar ska vara försedda med namn och telefonnummer. De måste förvaras på anvisad plats när de inte används annars kommer de att städas bort
 • El får endast användas vid arbete med båten (ej för värme).
 • Området ska städas och hållas rent efter sjösättning. Inga miljöfarliga ämnen får förvaras inom området.
 • Läckage eller oaktsamhet av miljöfarliga ämnen som medför sanering för föreningen ska bekostas av båtägaren.
  uppdaterad 2017-09-11 SSF’s Styrelse
 • Inga båtar får ligga på uppläggningsområdet under tiden 1 juni -1 oktober.
 • Vinterplats kostar 400kr-900kr beroende på storlek och det sker kontant på de tillfällen vi har. Eller via plusgirot.
 • Nycklar till bom och toalett erhålles genom deposition 300kr fram till 2013-11-04, efter det är avgift höjd till 600kr av AU-
  Kajsas Hof. Detta görs via samtal till Marco Bustamante.

  SSF/ Styrelsen Uppdaterat 2017-09-24