Säbysjön
Säbysjön hette tidigare Ålstasjön. Sjön är numera en källsjö till Igelbäcken som mynnar i Edsviken vid Ulriksdal. Sjöns pH-värden varierar med årstiderna mellan c:a 7-8,4. Sjön har bra alkanitet (buffringsförmåga mot försurning). Syrehalten är låg för att vissa år på senvintern vara nästan noll. Detta anses dock normalt för en grund näringsrik sjö. Det beror på att eftersom fosfor finns i riklig mängd så leder det till hög växtproduktion sommartid. På vintern sker nedbrytning av det organiska materialet vilket förbrukar syre. Samtidigt är syretillförseln låg vintertid. Växternas syrgasproduktion avtar med minskat ljus och temperatur. Dessutom förhindrar istäcket syresättning från luften.

Yta 88 ha
Längd 2500 m
Största bredd 400 m
Medeldjup 1,65 m
Största djup 2,3 m
Nivå över havet 17,7 m
Siktdjup Till botten
Provfiske  
Karta  

De vanligaste fiskarterna är abborre, gädda och mört. Det är även gott om ruda och sutare. Minimimått för gädda är 75 cm. Vid angelfiske är 10 angeldon ismeten/pers tillåtet.

Det är endast medlemmar som får fiska på sjön. Fiske är endast tillåtet från is. Det är abborre och gädda som lockar.

Sjön har tidigare haft mycket gott om riktigt grov gädda. Under 80-talet fångades gäddor på 8-12 kilo med angeldon. Det finns en tjuvfiskefångad gädda som rapporterats väga över 16 kilo.

Abborren verkar ofta gå i större stim vilket förklarar att pimpelfisket vissa gånger kan vara strålande för att andra inte ge något alls. Det är inte så lätt att hitta fisken men den abborre som fångas är ofta relativt stor. Det är inte ovanligt med en medelvikt på hektot. Du har även stor chans att fånga abborre på 0,5 - 1 kg.

Under 90-talet har sjön drabbats av svår syrebrist vid två tillfällen och även 2002-03 , vilket lett till att fiskbeståndet reducerats kraftigt. Vid senaste provfisket kunde vi konstatera att sjön återigen verkar närmast död avseende de vanligaste arterna.Provfiske sker med Järfälla kommun varje år. Fisket sker från båt med s k översiktsnät

PDF Bild över Säbysjön:

sabysjon-bild

PROVFISKE I SÄBYSJÖN
Källa; Jakobsbergs SFK

Säbysjön senast uppdaterad 2008-07-16


Resultat från provfiske med översiktsnät.

År

-87

-88

-90

-91

-92

-93

-94

-96

-97

-98

-00

-01

-02

-03

Ant nät

3

4

3

3

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4

Mört

46

136

99

279

246

272

215

35

46

66

154

199 314 0
Abborre

0

66

43

41

153

282

292

2

56

20

128

89 164 0
Gädda

0

4

4

3

0

2

2

0

0

1

2

1 0 0
Sutare

2

1

15

10

9

13

35

75

13

0

3

1 1 47
Ruda

40

1

0

0

1

4

10

169

48

1

0

0 0 85

Anm. Lite olika antal fångsnät. Näten är utplacerade på ungefär samma platser varje år.

Provfiske Säbysjön
4 st. provfiskenät, 23-24 augusti 2000

 

Abborre

Mört

Sutare

Gädda

Vikt g
Nät

Ant

Vikt g

Ant

Vikt g

Ant

Vikt g

Ant

Vikt g

Tot/nät

1

35

2350

24

456

-

0

-

0

2806

2

42

1045

74

763

1

940

1

1700

4448

3

38

1102

26

284

1

880

-

0

2266

4

13

285

30

775

1

740

1

3500

5300

Tot:

128

4782

154

2278

3

2560

2

5200

14820

Anm. Inga rudor fångades.

Kommentarer:

 • Fiskdöd har iakttagits de två senaste åren
 • Sutare och ruda dominerar igen
 • Gädda, abborre och mört syns inte tills alls i näten
 • Mörtyngel har inte synt till alls vid Rockstabryggan de senaste två åren
 • Gäddor ska finnas enligt samma källa

  Säbysjön senast uppdaterad 2008-07-16
  Resultat från provfiske med översiktsnät 1987-2003

  År

  -87

  -88

  -90

  -91

  -92

  -93

  -94

  -96

  -97

  -98

  -00

  -01

  -02

  -03

  Ant nät

  3

  4

  3

  3

  8

  8

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  Mört

  46

  136

  99

  279

  246

  272

  215

  35

  46

  66

  154

  199 314 0
  Abborre

  0

  66

  43

  41

  153

  282

  292

  2

  56

  20

  128

  89 164 0
  Gädda

  0

  4

  4

  3

  0

  2

  2

  0

  0

  1

  2

  1 0 0
  Sutare

  2

  1

  15

  10

  9

  13

  35

  75

  13

  0

  3

  1 1 47
  Ruda

  40

  1

  0

  0

  1

  4

  10

  169

  48

  1

  0

  0 0 85

  Anm. Lite olika antal fångsnät. Näten är utplacerade på ungefär samma platser varje år.