Arbetsplikt Stäkets SF Båtmedlemmar.

ssfbryggor

Under 2004 infördes arbetsplikt för båtägarna.
Avgiften är 300 kr som betalas i samband med förnyat medlemskap och regleras vid nästföljande års avgifter om man deltagit på sin arbetspliktsdag.
Varje båtägare blir kallad 1 ggr per år.

Till de 5 arbetspassen kallas 40 båtägare per gång.
Besked om de 5 arbetspassen skickas även ut i årets första utskick Aktuellt.
Kan du inte komma skicka någon annan. Inga förhinder medges.
Samtliga närvarande prickas in och av (Ankomst och hemgång)
arbetsplikt0404-02 arbetsplikt0404-09
Ta med oömma kläder och handskar.
Klubben bjuder på förtäring efter arbetspassets slut
Välkommen!
Styrelsen