ssfaktuellt-bild

 

Nr 1                                      2013                                                  Årg 53

 

NYTT FISKEÅR!
Föreningens årsmöte hölls den 28 november i Gamla Stäketskolan i Stäket. 18 medlemmar deltog i årsmötet där Ordförande Torsten Lund och Sekreterare Stig Ohlsson omvaldes för en ny tvåårsperiod. Även övriga styrelsemedlemmar i tur för omval omvaldes. 

Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter för 2013.

 

Om du vill ha meddelanden via e-post meddela din e-postadress till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nytt fiskeår
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för det kommande året enligt bifogad faktura. Sista inbetalningsdag är 31 januari 2013. Glöm inte att ange vem inbetalningen gäller för. Medlemsavgiften gäller ej medlemskap i Sportfiskarna. Du som även vill vara med i Sportfiskarna och ej fått deras inbetalningskort, ta kontakt med dem på telefon 08-410 806 00. 

Arbetsplikt 2013
Arbetsplikt gäller för båtägare med kajplats i båthamnen. En avgift om 300 kronor tas ut i förskott i samband med inbetalning av båtplatsavgiften. 
Vi kallar berörda båtägare till arbetsdag enligt nedanstående datum. 
Det går inte att få uppskov. Kan ni inte, skicka någon annan. 
Återbetalning regleras i samband med nästa års avgifter.

Följande arbetsdagar kommer att gälla för 2013 då båtägare med respektive kajplatsnr kallas: 

13 april (kajplatsnr 161-200) 
15 juni (kajplatsnr 1-40) 
17 augusti (kajplatsnr 41-80) 
28 september (kajplatsnr 81-120) 
16 november (kajplatsnr 121-160) 

båtägare
Båtar
På grund av båtar som har sjunkit för att medlemmar inte öser sina båtar har styrelsen bestämt följande. Medlem kommer att kontaktas två gånger med ca 4 dagars mellanrum och beroende på hur mycket vatten båten har. Om inte medlem har tömt båten efter dessa samtal kommer båten att ösas av klubben och en faktura på 500 kr kommer att skickas till medlemmen. 

Båtar som har sjunkit på grund av t.ex. slarv med ösning och som behöver klubbens hjälp för att få upp båten kommer att få en faktura på 1 000 kr för arbete. 

Medlem som inte skall använda sin plats under kommande år skall anmäla detta senast 31 januari till ordföranden i AU-Kajsas Hof. SSF kan då hyra ut platsen som sommarplats under högst 2 år. Den som inte anmäler detta och inte sjösätter senast 1 juni mister automatiskt rätten till sin båtplats. 

Nycklar
Alla medlemmar som behöver nycklar till grind kommer att få kvittera ut nyckeln med en deposition. Se hemsidan för mer info. 

Medlemmar som har nyckel/nycklar och som bestämmer sig för att lämna klubben/båtplats måste återlämna nyckel inom 3 dagar efter att medlem har lämnat klubb/plats. Om inte nyckel/nycklar har lämnat in efter 3 dagar kommer en faktura på 1 000 kr att skickas till medlem.  

  
I år kommer klubben även att ha ett KM i gäddfiske, Gös mer info om detta kommer på hemsidan. 
Klubbens adressuppgifter, hemsida m.m. 
Stäkets Sport- & Fiskevårdsförening 
Box 2049 
176 02 JÄRFÄLLA 
Postgiro: 11 85 76 – 8 
Klubbens hemsida: www.staketssf.se 
Övriga upplysningar på telefonsvararna: 
Klubben 08-583 571 60 
Distriktet 08-19 21 41

GOTT NYTT FISKEÅR! 
önskar Styrelsen