Bestämmelser och ordningsregler för SSF´s båthamnar vid Kajsas Hof
samt område för brygga och båtuppläggning

 OBS! Inga båtar får sjösättas om man inte har skickat in båtkontraktet och årest klisermärke sitter på båten.

Läs mer om: SSF Båtregler och bestämmelser

Läs mer om: Miljöregler för SSF:s båtägare

Lär mer om: Handlingsplan för hantering av båtbottenfärgerLäs mer : https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/sa-far-du-en-giftfri-batbotten/