Handlingsplan för hantering av båtbottenfärger

varning


2024-02-20 Senast uppdatering.

 1. UNDERLAG FÖR HANDLINGSPLAN
  Stäkets Sport och Fiskevårdsförening (SSF) har på begäran av Järfälla Kommun i brev
  2013-11-18 tagit fram en handlingsplan som uppdaterats löpande.

 2. ALLMÄN SYN PÅ BOTTENFÄRGSPROBLEMET
  SSF ställer sig tveksamma till spolplatta eller borsttvätt på vårat område som vi arrenderar av Järfälla Kommun.
  SSF anser, då vi mest har småbåtar, att den enda hållbara lösningen är att ha skrovrena båtbottnar som kan tvättas eller renspolas på land utan miljöpåverkan. Våra båtar används endast i Mälaren. 80 %båtägare har redan idag slutat måla sina båtar av miljöhänsyn. Av våra båtar är cirka 80% skrovrena och övriga med godkänd färg.

 3. STADGAR
  Våra nya bestämmelser angående båtbottenfärger kommer att införas i stadgarna för båtsektionen vid nästa årsmöte

 4. HANDLINGSPLAN
  Alla nya båtmedlemmar har krav på skrovren båt sedan 2018, 80% av båtarna är skrovrena vid dagsdatum 1 Jan 2024..
  På nya båtar kommer krav på skrovrent att ställas från början. 
  Det är fortfarande tillåtet att botten måla med giftfri färg dock kommer vi kontrollera att all gammal färg är borttagen först

  Klubben rekommenderar följande färger:
  Eco Marine Neptune Formula
  International Lago Racing II
  International VC17m Eco
  International Cruiser Zero
  Hempel Silic One (ej för träbåtar)
  Till hjälp vid färgborttagning kan International Strip användas

 5. SITUATIONEN IDAG I SSF:s HAMNAR
  Hamnen har cirka 160 båtar varav 20st stycken har vinterplats. Landuppläggningsplatsen består av gräsyta. Uppläggningen visar spår av miljögifter i marken vid undersökning hösten 2023.

  I de fall bottnar skrapas eller slipas har SSF redan idag krav på uppsamling av skrapavfall på presenning eller fiberduk och slipdamm i påse.