Medlemsavgifter

Kategori Avgift Anmärkning
Senior (S) 175 kr  
Pensionär (P) 135 kr Det år hon/han fyller 65 år
Junior (J) 0 kr Till och med det år hon/han fyller 19 år
Funktionärer (F) Fritt  
Hedersmedlem (H) Fritt  

Båtavgifter
Kategori: (L) Liten (M) Mellan (S) Stor

Båtkategori

Avgifter

Båtbredd <1,85 m (L) Vissa platser 900 kr
Båtbredd >1,86m <2,0m (M) 1100 kr
Båtbredd >2,0m (S) 1600 kr
Inträdesavgift 1500 kr
Uthyrd plats 200 kr

Hjälp vid sjunken båt  (1500kr), hjälp ösa båt (1000kr)

VAKTPASS                             1000kr

 1500 kr

1000 kr

 Ingen återbetalning utgår om man lämnar klubben !

Vinteruppläggning*

Båtkategori

Avgifter

Båtbredd < 2,0 m (L) 600 kr
Båtbredd >2,0 < 2,5 m (S) 600 kr
Båtbredd >2,5 m (XL) 900 kr
   

* Klubben tillhandahåller ingen kranbil, Upptagning ansvarar medlem själv över.

Båtupptagning
Båtar som ska ligga på uppläggningsområdet sker upptagning efter 3 fasta datum och tider.
Sker upptagningen efter fastställd tid debiteras dubbel avgift.

Arbetsplikt (1 gång per år)
300 kr
(tas ut i förskott)
Återbetalas med kommande års avgifter

Båtvaktspass (1 gång per år från och med 1 Juni 2018)
1000kr debiteras om man ej genomför ett båtvaktspass

Nycklar till bom och toa på uppläggningsområde
Mot deposition på 600kr genom Calle Andersson
Höjd avgift från och med 4-Nov-2013 vad gäller nycklarna.