Årsmöte 2014

Kallelse: Klicka

Årsmötet hölls som vanligt i Gamla Stäketsskola, denna gång i Februari 2014. 12.e feb.
Vilket är nytt för föreningen då vi byter räkenskapsår inför 2014 till kalenderår.

Torsten hälsade alla välkomna, ca 20st deltagare både fiske och båtmedlemmar.
Kallelsen godkändes då den har mejlats ut och skickats med brev. Och i osäkra fall har den skickats på båda sätten och hemsidan har gjort reklam för mötet i över 5 veckor.

arsmote 2014-6
Torsten Lund vänster, Stig Ohlsson höger.

Torsten fortsätta att gå igenom verksamhetsberättelsen och sedan godkände revisor Kurt Lindblom räkenskaperna.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Nyheter kring styrelsen, suppleanterna utgår och styrelsen består istället av 5st istället för tidigare 7st.
Torsten Lund sitter kvar som Ordförande 1 år. Samma sak gäller Sekreterare Stig Ohlsson. Omvaldes gjordes vice Ordförande Leif Andersson på 2 år, Nya i styrelsen är kassör Calle Andersson 2 år, och vice sekreterare David Arutiunjan.

arsmote 2014-5
Calle vänster ,  David Höger

Utgår ur styrelsen gör alltså: Kjell Forsberg, kvar som hamnkapten och Marco Bustamente som blir hamnkapten och materialansvarig. (Dom kommer fortfarande vara med på styrelsemötena) Torsten Gradin tidigare suppleant ingår i Arbetsutskottet och vinter-tävling.

Det presenterades en budget.

Förslag till nya stadgar godkändes, nytt räkenskapsår, styrelsen beslutar över medlemsavgifterna och ändring av styrelsens sammansättning.

Övrigt så pratades det om: Miljö och Järfälla kommunsplaner på bygge av bostäder där vi har vår uppläggning. Läs mer: Klicka

Styrelsen presenterade även 2 nya hedersmedlemmar: Kurt Lindblom och Vivi-Ann Suther. 2 personer som varit med länge och bidraget till framgångar och arbete med Pimpel sporten.

arsmote 2014-1 Nya hedersmedlemmar. VÄL förtjänt

 

/SSF