LÄS ÅRSBERÄTTELSE I TREVLIG PDF FORMAT: HÄR

 

ÅRSBERÄTTELSE

över Stäkets Sport- och Fiskevårdsförenings verksamhet för tiden 1 Januari 2015 till 31 december 2015.

* * *

Föreningen har hållit ett årsmöte och styrelsen 10 protokollförda sammanträden.

Styrelsens sammansättning har varit:

Ordförande:    Leif Andersson                    vice ordförande:    Marco Bustamante

Sekreterare:     David Arutiunjan                 vice sekreterare:     Kicki Torstensson

Kassör:            Calle Andersson

Övriga poster inom föreningsarbetet:

Revisorer:                          Mats Arnoldsson, Kurt Lindblom

Revisorssuppleant:             Lars Henningsson

Valberedning:                    Börje Ohlsson, Bill Thorsén

Materielförvaltare:             Marco Bustamante

Tävlingsledare:                  Leif Andersson

Arbetsutskott tävlingar:     Torsten Lund, Torsten Gradin, Bill Thorsén, Kurt Lindblom, Marco Bustamante, David Arutiunjan.

Arbetsutskott Kajsas Hof:Kjell Forsberg, Marco Bustamante, Calle Andersson, Jonas Gradin, David Arutiunjan, John Hag, Elias Bustamante.

Stugfogdar:                       David Arutiunjan, Gunilla Forsberg, Torsten Gradin

Miljöombud:                      Stig Ohlsson

Fisketillsyningsmän:          Torsten Lund,Leif Andersson,Kjell Forsberg,David Arutiunjan,Marco Bustamante

Webbmaster:                      Marco Bustamante, Calle Andersson

Medlemsregister:                Calle Andersson

* * *

Medlemsavgiften har varit kr 175 kr för seniorer och gratis för juniorer samt 135 kr för pensionärer.

* * *

Medlemsantalet var vid verksamhetsårets början 276 seniorer och vid verksamhetsårets slut 282. Juniorernas antal var 23 resp 22. Pensionärer 48 resp 47 och hedersmedlemmarna är 7st. Totala antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var 358 st medlemmar.

                                                                                      * * *

Beträffande SSF:s ekonomiska ställning hänvisas till uppgjord balansräkning samt till revisorernas berättelse som föredrages på årsmötet. 

Kajsas Hof

Kajavgift båt med bredd upp till 1,75 m                         500 kr
Kajavgift båt med bredd mellan 1,76 – 2,00 m               650 kr
Kajavgift båt med bredd mellan 2,01 – 2,50 m               900 kr
Uppläggningsavgift båt med bredd upp till 2,00 m         400 kr
Uppläggningsavgift båt med bredd upp till 2,50 m         600 kr
Uppläggningsavgift båt över 2 ton                                  900 kr
Båt sjunker                                                                     1500 kr
Uppläggning av båtar utan kajplats                              + 300 kr
Uthyrning av kajplats                                                       200 kr
Inträdesavgift                                                               1 500 kr
Påminnelseavgift                                                                50 kr
Arbetspliktsavgift                                                            300 kr

Efter utfört arbete kvittas avgiften mot nästkommande års avgift

Inga parkeringskort delas ut då SSF ej har anvisad parkering sedan 2015.


Stölder av båtar, motorer och tillbehör samt skadegörelse har förekommit under året i båthamnen.

Uthyrningen av klubbåtar till medlemmar är populär trots den dåliga starten på sommaren 2015.

Arbetsplikt har under året tillämpats inom hamnområdet i 5 omgångar. Vi ämnar att köpa in ny gräsklippare och se över befintligt material inför säsong 2016Klubbstugan är under renovering på bottenplan. Målsättning är att ha en fungerade ungdomsverksamhet där man kan tillverka egna drag som sedan kan användas i praktik i våra KM tävlingar. Mer info om eventuella tider där ungdomar kan delta kommer under 2016.
   Vi har under året bytt 10 talet bojar med kätting, delvis renovering av bryggor har ägt rum. Detta arbete fortlöper under 2016.

Föreningens fiskevatten

Inga förändringar av föreningens fiskevatten har skett under året.

Fiske och miljö

Under 2015 så har Stäkets SF gjort en satsning mot ökad tävlingsverksamhet där vi vill öka intresset för Sportfiske och fiskevård. Det har verkligen gett resultat med stort antal utövare under våra KM tävlingar.

Järfällamästerskapet i pimpel hölls den 25 Januari på Mälaren vid Ekolsundsviken, Enköping Järfällamästare blev Andreas Lundberg, FK Forellen med 16 664g. 95st deltagare då tävlingen ingick i PimpelSport Cup.

KM i Pimpel hölls den 28 februari på Mälaren vid Ryssgraven. Klubbmästare blev Börje Ohlsson med 4936g.

KM i Mete hölls den 27 Maj på Mälaren vid Gröna Udden, Kungsängen Klubbmästare blev Maj Pietilä, 2320gram

KM i Gädda hölls den 9 Maj på Mälaren vid start, Stäkets SF Klubbstuga: Klubbmästare blev 3-manna laget Carlos Pereira, Sami Saarinen, Mikael Vilund med längden 330cm fördelat på 5 största gäddorna.
Enskilt vinnare var: Mats Arnoldsson med 1st gädda på 90cm.

KM i Gös hölls den 4 Juni på Mälaren vid start, Stäkets SF Klubbstuga: Klubbmästare blev Sami Saarinen 164cm.

KM i Art hölls den 15 Augisto på Mälaren vid start, Stäkets SF Klubbstuga: Klubbmästare blev Calle Andersson med 3 arter.

KM i Trolling hölls den 5 Sept på Mälaren vid start, Stäkets SF Klubbstuga: Klubbmästare blev Calle Pereira 201cm.

Pimpel övrigt:
 
Pimpel SM 2015-Norsjö

Börje Ohlsson 9.a i HV, Vivi Ann Suther 6.a i ÄDV. Övriga som deltog på SM från Stäket var:
Calle Andersson 116.e, Mats Arnoldsson, 40.e, Leif Andersson 95.a, Bill Thorsén 25.a, Torsten Lund 33.a
Kicki Torstensson 25.a, Sari Andersson 33.a
Stäkets ÄHV vann GULD i Pimpel i lag. Grattis ! Bill Thorsén, Torsten Lund, Lars Rudman och Hasse Eriksson

DM i Pimpel 2015- Ullna
Vivi Ann Suther 2.a i (ädv). Kicki Torstensson, 1.a, i (dv). Calle Andersson 39.a, (h). Kent Eriksson 2.a i (hv), Mats Arnoldsson 11.a (hv), Börje Ohlsson 12.a i (hv), Leif Andersson 26.a i (hv). Torsten Lund 1.a i (ähv), Bill Thorsén 3.a i (ähv) och Kurt Lindblom 10.a i (ähv)I lag-dm så tog Stäket även hem några Guld.

Torsten Lund, Bill Thorsén, Lars Rudman, Hasse Eriksson GULD i (ähv)
Mats Arnoldsson, Björn Lundberg, Lars Sundberg o Hasse Enström GULD i (hv)

DM Serien 2015-Pimpel (6st deltävlingar-2 sämsta resultat tas bort)
Kicki Torstensson 2.a i (dv)
Vivi-Ann Suther 2.a i (ädv)
Calle Andersson 17.e i (h), Emil Hallberg 35.a i (h)
Mats Arnoldsson 1.a i (hv), Börje Ohlsson 9a. I (hv), Leif Andersson 20.e i (hv), Kent Eriksson 26.a i (hv)
Bill Thorsen 1.a i (ähv), Torsten Lund 2.a i (ähv)

Stäkets egna interna Pimpel-Serie 2015 8 tävlingar (ingen räknades bort)
Mats Arnoldsson 1.a, Bill Thorsén 2.a. Börje Ohlsson 3.a.2016 års serie då tar man vi bort de 2 sämsta resultaten.Övrigt

Meddela alltid adressändring till styrelsen.

Arbetsplikt: (Kallelse skickas ej med brev)
Hemsidan uppdateras veckovis, samt våra anslagstavlor i området

Lördag 9 April                   (Kajplatsnr 41-80)
Lördag 11 Juni                    (Kajplatsnr 81-120)
Lördag 20 Augusti               (Kajplatsnr 121-160)
Lördag 24 September          (kajplatsnr 161-200)
Lördag 12 November           (kajplatsnr 1-40)


Tävlingsprogram 2016: VARMT VÄLKOMMEN

Lördag 20 Feb KM Pimpel (abborre)
Lördag 14 Maj KM Gädda

Onsdag 1 Juni KM Mete (allt utom gädda)
Fredag 1 Juli Gös KM Kväll
Lördag 2 Juli KM Gös dag.

Lördag 20 Aug. KM Art (flest arter)
Lördag 17 Sep. KM Gädda/Gös TROLLING
Lördag 8 Okt. KM Båtpimpel (Abborre)
Lördag 12 Nov: KM Bryggpimpel (Aborre)

Telefonsvarare Stäket 08-583 571 60   Distriktet: 08-19 21 41

Styrelsen får framföra ett varmt tack till alla som hjälpt till i föreningens verksamhet under det gångna året.

Stäket i Januari 2016

Leif Andersson   Kicki Torstensson   Calle Anderson          Marco Bustamante      David Arutiunjan