Medlemsförmåner

 ssf

Som fullvärdig medlem i Stäkets SF så ingår vissa förmåner. Medlemskortet skall alltid finnas tillhands vid tillfället då du utnyttjar förmånen.

  •  
  • Klubbmedlemmar får fiska på Översjön och Säbysjön med ett spö och max 10 angeldon per person
  • Medlemmar får trollingfiska (max 2 spön) och angelfiska (max 10 angeldon i Mälaren på Järfälla Kommunsvatten.
  • På Säbysjön är endast isfiske tillåtet och där får endast medlemmar fiska, dit säljs inga fiskekort.

 

Vi jobbar hela tiden aktivt för att hitta fler samarbetspartners som gör det ännu mer attraktivt i att vara medlem i Stäkets SF.