BLI MEDLEM i STÄKETS SF

Är du intresserad av att bli medlem i SSF? Läs om medlemsförmåner:

Vi har idag över 350 medlemmar och det ökar ständigt, beroende på våra fina medlemsförmåner och våra roliga tävlingar vinter som sommar.

Betala med Swish till nr: 1234 1333 02 eller Plusgiro 11 85 76-8


Märk betalning med Nymedlem,Namn Efternamn

Medlemsavgifter ! OBS! Ingen utbetalning äger rum vid utträde i klubben ! 

Kategori Avgift Anmärkning
Senior (S) 175 kr  

Pensionär (P)

135 kr Det år hon/han fyller 65 år
Junior (J) 0 kr Till och med det år hon/han fyller 19 år
Funktionärer (F) Fritt  
Hedersmedlem (H) Fritt  

Vi önskar gärna en kort beskrivning om dig/familj, hur du kom i kontakt med SSF, samt
varför du vill bli medlem och vad du kan bidra med till föreningen

När du skickar dina uppgifter godkänner du;
att SSF hanterar din uppgifter i databasregister.
att presentation av namn, resultat, referat samt bilder kan visas över Internet.
Du skyddas i övrigt av PUL (Personuppgiftslagen).
Bilder får inte publiceras utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Efter betalning så kommer ditt välkomstbrev med giltigt medlemskort.