Vaktpass kan man boka varje år i vår vaktstuga. Pärmen skall vara redo från ca 1 Maj.
Har du missat ditt vaktpass senast 30 Oktober, så kommer vi skicka en faktura för missad vakt.
Du erhåller en kod och får själv fylla i vilken dag du skall gå.
Boka med annan båt medlem eller ta med en kompis. Man får gå själv, men vi rekommenderar att man är två.

Syfte och uppgifter :

 • Att genom er närvaro avskräcka eventuella objudna gäster och därför visa er så
  mycket som möjligt.
  - Ring nästkommande vakt och påminn om vaktpass.
 • Att kontrollera båtarnas förtöjningar, särskilt vid hårt väder. Om ni bedömer att
  en båt behöver ägarens tillsyn, skall denna kontaktas. Bryggplatslistan finns i vaktpärmen flik nr 5.
 • Att vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för skador på båtar och
  klubbens anläggning.
 • Att i vakt rapporten notera iakttagelser av intresse d.v.s. av personer som visat
  intresse för anläggningen eller båtarna. Notera t.ex bilnummer och beskriv gärna händelsen kortfattat.
 • För vårt välbefinnande och att vår mark med närområde skall vara så rena att
  gäster samt kommuninvånare finner trivsel med vårt arrende så skall ni plocka skräp runt vårt område i samband med ert vaktpass.

  Saknas ett giltig vaktrapport kommer vi per omgående skicka en faktura.

Då okända vistas inom eller söker ta sig in på hamnområdet från land eller
sjösidan skall ni genom er närvaro visa att området är bevakat.
Fråga gärna efter deras ärende och medlemskort.

Försök aldrig handgripligen ingripa, utan tillkalla polis i ett så tidigt skede
som möjligt om ni upptäcker pågående eller förberedelse till stöld eller
vandalism. Tänk på att ni inte har några polisiära befogenheter.

Vakttid : 19.00 – 01.00

Vid ankomst : Använd vaktvästen ring till nästa dags vaktlag för påminnelse.Meddela vaktstugans kod till nästa vaktlag.
Nummer hittar du på anslagstavlan vid klubbstugan.
Under passet: Ska hela vaktområde avpatrulleras minst fyra gånger, därutöver efter egen bedömning.
Vaktområde: Hamnområdet nedanför klubbstugan inklusive alla bryggor, även området mot landsvägsbron. Uppläggningsområdet på andra sidan landsvägen ska patruleras minst engång.
Vid avslut : Signera vaktrapporten med info om passen:  Släck och lås.
Vakt regler :
Varje vaktlag bör av säkerhetsskäl bestå av två vuxna personer.
Tag i god tid kontakt med din vaktkamrat och förvissa dig om att allt är i sin ordning inför vaktpasset. (Nummer hittar du på anslagstavlan vid klubbstugan)
Om din vaktkamrat inte inställer sig i tid skall du kontakta vederbörande för att påminna om vakttjänsten.
Skulle detta inte gå och du inte själv kan finna någon annan vuxen som frivilligt åtar sig vaktpasset, är det ditt eget val att antingen avbryta eller fullfölja vaktpasset ensam.

Om du avbryter så meddela omedelbart  Andreas Johnsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
glöm inte att maila dina anteckna eller fylla i loggboken.

Uteblivet vaktpass av ej giltigt skäl debiteras med 1000 kr. Skickas ut senast 31 Oktober

Stäkets SF´s styrelse