Vinteruppläggningen:   (EJ KRANBIL)

2020:   OBSERVERA ATT VINTERPLATS OMRÅDET LÅSES HELT
"slutet November till början April"

Vill man in på området skall man kontakta styrelsen senast 3 dagar innan man behöver komma in på området.

2021-2024 kommer vi ha begränsat med platser. Alla kommer ej få plats.
Börja se över era möjligheter att ha båten på annan ort kommende 3 år.

Vinteruppläggning "fasta tider"  2020 då vi har 1 person på plats.

Lördag  3 Oktober 12.00-16.00
Torsdag 8 Okt    17.00-18.30
Lördag  10 Okt    11-13.00
Söndag  18 Okt   11-13.00
Lördag  7 Nov      11-13.00  (sista chansen)

Alla båtar kostar 600 kr om man har båtplats. (Icke båtplats ca 1000kr)

Varje medlem skall själv sätta en "laminerad lapp" Med namn, Båtplats och mobilnummer"
Kan man ej laminera, så skall man lägga en lapp i en påse och knyta fast påsen"

Detta krav på märkning gäller på båt och trailer. (vinter som sommar)

Omärkta båtar och trailer kommer tas bort från området.

Kan man ej ta upp dessa ovan datum och har egen nyckel, så får man ta upp själv. Efter att betalning genomförts.
SWISH 1234 1333 02   (600kr)  eller Vårt plusgiro 11 85 76-8
Betalning skall märkas med Namn, Båtplats och VINTER.

Klubben arrenderar för närvarande mark av Järfälla kommun för vinteruppläggning av båtar.
Uppläggningsområdet ligger strax söder om f.d. gamla järnvägsbron vid Stäksundet invid SMS båtområde.

 • Vi har plats för ca 70 båtar.
 • Det finns torrklosett.
 • Möjlighet att låna ström för kortare arbeten.
 • Det är ej tillåtet att ha värme på i eller runt båtarna.
 • Ej tillåtet att sova över eller bo på området.
 • Regler för området hitta du under båtar.
 • Bockar ska vara märkta med namn och telefon annars kastas dom.
 • Inte tillåtet att fiska från bryggorna.
 • AU-Kajsas Hof kan kalla ner båtägare för arbeten på området.
 • Tänk på miljön ta med dig farliga ämnen och kasta på miljöstation.
 • All information finns att läsa även på våra anslagstavlor i områdena.
 • Nycklar till bom och toa kan fås av Marco Bustamante mot deposition 600kr
 • Avgifter hitta du under båtar på hemsidan.
Kontakta klubben om ni har frågor eller önskemål.