Verksamhetsberättelse över 2016 publikation årsmöte 2017

ÅRSBERÄTTELSE

över Stäkets Sport- och Fiskevårdsförenings verksamhet för tiden 1 Januari 2016 till 31 december 2016.

* * *

Föreningen har hållit ett årsmöte och styrelsen 10 protokollförda sammanträden.

Styrelsens sammansättning har varit:

Ordförande:    Leif Andersson                    vice ordförande:    Marco Bustamante

Sekreterare:     Kicki Torstensson                vice sekreterare:     David Arutiunjan

Kassör:            Calle Andersson

Övriga poster inom föreningsarbetet:

Revisorer:                          Mats Arnoldsson, Kurt Lindblom

Revisorssuppleant:             Lars Henningsson

Valberedning:                    Börje Ohlsson, Bill Thorsén

Materielförvaltare:             Marco Bustamante

Tävlingsledare:                  Leif Andersson

Arbetsutskott tävlingar:     Torsten Lund, Bill Thorsén, Kurt Lindblom, Marco Bustamante, David Arutiunjan,Börje Olsson

Arbetsutskott Kajsas Hof: Marco Bustamante, Calle Andersson, Jonas Gradin, David Arutiunjan, John Hag, Elias Bustamante.

Stugfogdar:                       David Arutiunjan, Gunilla Forsberg, Torsten Gradin

Miljöombud:                      David Arutiunjan

Fisketillsyningsmän:          Torsten Lund,Leif Andersson,Kjell Forsberg,David Arutiunjan,Marco Bustamante

Webbmaster:                      Marco Bustamante, Calle Andersson

Medlemsregister:                Calle Andersson

* * *

Medlemsavgiften har varit kr 175 kr för seniorer och gratis för juniorer samt 135 kr för pensionärer.

* * *

Medlemsantalet var vid verksamhetsårets början 282 seniorer och vid verksamhetsårets slut 292. Juniorernas antal var 22 resp 28. Pensionärer 47 resp 50 och hedersmedlemmarna är 6st. Totala antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var 370 st medlemmar.

                                                                                       * * *

Beträffande SSF:s ekonomiska ställning hänvisas till uppgjord balansräkning samt till revisorernas berättelse som föredrages på årsmötet.

 

 

 

 

 

 

Kajsas Hof

Kajavgift båt med bredd upp till 1,75 m                         600 kr

Kajavgift båt med bredd mellan 1,76 – 2,00 m               750 kr

Kajavgift båt med bredd mellan 2,01 – 2,50 m             1000 kr

Uppläggningsavgift båt med bredd upp till 2,00 m         400 kr

Uppläggningsavgift båt med bredd upp till 2,50 m         600 kr

Uppläggningsavgift båt över 2 ton                                  900 kr

Båt sjunker                                                                     1500 kr

Uppläggning av båtar utan kajplats                              + 300 kr

Uthyrning av kajplats                                                       200 kr

Inträdesavgift                                                               1 500 kr

Påminnelseavgift                                                                50 kr

Arbetspliktsavgift                                                            300 kr

Efter utfört arbete kvittas avgiften mot nästkommande års avgift

Inga parkeringskort delas ut då SSF ej har anvisad parkering sedan 2015.


Stölder av båtar, motorer och tillbehör samt skadegörelse har förekommit under året i båthamnen.

Uthyrningen av klubbåtar till medlemmar finns och 2 båtar finns att hyra.

Arbetsplikt har under året tillämpats inom hamnområdet i 5 omgångar. Under 2016 har arbete med bryggor genomförts. Stor investering i nya gräsklippare o trimmers har införskaffats.

Klubbstugan är under renovering på bottenplan. Ungdomsverksamhet där man kan tillverka egna drag är igång. Varannan Torsdag är det öppet hus. Under 2017 kommer de få utökade lokaler på nedre plan.   Vi har under året bytt 8-10 talet bojar med kätting, delvis renovering av bryggor har ägt rum. Detta arbete fortlöper under 2017.

Föreningens fiskevatten

Inga förändringar av föreningens fiskevatten har skett under året.

Fiske och miljö

Under 2017 så har Stäkets SF gjort en satsning mot ökad tävlingsverksamhet där vi vill öka intresset för Sportfiske och fiskevård. Det har verkligen gett resultat med stort antal utövare under våra KM tävlingar.

Järfällamästerskapet i pimpel hölls den 24 Januari på Mälaren vid Kungsängsviken Järfällamästare blev Anssi Lehtevä, Stockholm PF med 13640g. 118st deltagare

KM i Pimpel hölls den 20 februari på Mälaren vid Verkaviken. Klubbmästare blev Bill Thorsén med 9114g. 22st deltagare.

KM i Mete hölls den 1 Juni på Mälaren vid Edsviken, Klubbmästare blev Arne Hellman, 4708 gram

KM i Gädda hölls den 14 Maj på Mälaren vid start, Stäkets SF Klubbstuga: Klubbmästare blev 3-manna laget TEAM AIK Micke Mothander, Curt Avasjö, Allan Madsen  med längden 422cm fördelat på 5 största gäddorna.
Enskilt vinnare var: Curt Avasjö på 100cm.


KM i Gös Trolling den 1 Juli på Mälaren vid start, Stäkets SF Klubbstuga: Klubbmästare blev David Arutiunjan 70cm. KM Lag blev. Team Value time med  258cm

KM i Gös hölls den 2 Juli på Mälaren vid start, Stäkets SF Klubbstuga: Klubbmästare blev Ingen

KM i Art hölls den 16 Augusti på Mälaren vid start, Stäkets SF Klubbstuga: Klubbmästare blev Calle Pereira med 5 arter.

KM i Trolling hölls den 17 Sept på Mälaren vid start, Stäkets SF Klubbstuga: Klubbmästare blev Sami Saarinen 244cm:

KM i Båtpimpel hölls den 8 Okt på Mälaren vid start, Stäkets SF Klubbstuga: Klubbmästare blev Jarmo Pietilä på 756g:

KM i Brygg Pimpel hölls den 20 Nov  på Mälaren vid start, Stäkets SF Klubbstuga: Klubbmästare blev Arne Hellman på 62g


Pimpel övrigt:

Pimpel SM 2016 i Örträsk
Följade Stäkets SF pimplar tävlade på SM:
Kicki Torstensson, Maj Pietilä, Mats Arnoldsson, Leif Andersson; Kent Eriksson, Calle Andersson,
Stäkets ställde även upp med lag i ähv


DM i Pimpel 2016- Erken

Vivi Ann Suther 2.a i (ädv). Kicki Torstensson, 1.a, i (dv). Calle Andersson 43.a, (h). Mattias Ohtonen 30.a (h) Kent Eriksson 9.a i (hv), Mats Arnoldsson 7.a (hv), Börje Ohlsson 6.a i (hv), Leif Andersson 25.a i (hv)

Hasse Enström 13 i hv, Bo Söderholm, 16 i hv, .
Torsten Lund 1.a i (ähv), Bill Thorsén 2.a i (ähv) och Kurt Lindblom 11.a i (ähv)

I lag-dm så tog Stäket även hem några Guld.
Kicki Torstensson, Maj Pietilä, Carina Bertilsson, DV
Eine Nykänen, Vivi-Ann Suther, ÄDV

Torsten Lund, Bill Thorsén, Lars Rudman, Hasse Eriksson GULD i (ähv)
Mats Arnoldsson, Björn Lundberg, Lars Sundberg o Hasse Enström GULD i (hv)


övrigt….

Meddela alltid adressändring till styrelsen.

Arbetsplikt: 2017 (Kallelse skickas ej med brev)
Hemsidan samt våra anslagstavlor i området


Lördag 8 April                   (Kajplatsnr 1-40)
Lördag 10 Juni                    (Kajplatsnr 41-80)
Lördag 19 Augusti               (Kajplatsnr 81-120)
Lördag 23 September          (kajplatsnr 121-160)
Lördag 11 November           (kajplatsnr 161-200) 

Tävlingsprogram 2017: VARMT VÄLKOMMEN

Lördag 2017-01-28 Stäkets KM i Pimpel
Lördag 2017-05-13  KM Gädda vår.
Onsdag 2017-06-07 KM Mete
Lördag 2017-07-01  KM Gös (trolling, vertikal)  16.00-21.00
Lördag 2017-08-19  KM Art "5 timmars"
Lördag 2017-09-16  KM Gädda höst
Lördag 2017-10-14  KM Båtpimpel
Lördag 2017-11-18  KM Bryggpimpel

Telefonsvarare Stäket  08-583 571 60   

Styrelsen får framföra ett varmt tack till alla som hjälpt till i föreningens verksamhet under det gångna året.

Stäket i Februari 2017

Leif Andersson   Kicki Torstensson   Calle Anderson          Marco Bustamante      David Arutiunjan