PROTOKOLL Datum för tävlingskonferensen 2012-10-31 Tid kl.19.00-20.30

Plats Stäkets SFs lokaler Uddnäsvägen i Järfälla

Närvarande Se §4

§ 1 Mötets öppnande Torsten Gradin hälsade alla närvarande välkomna.

§ 2 Val av sekreterare Leif Andersson valdes till sekreterare.

§ 3 Val av justerare Till justerare valdes Maj Pietilä och Jarmo Pietilä  

§ 4 Upprättande av röstlängd En röst per klubb, närvarande:

Leif Andersson Distriktet Maj Pietilä FK Forellen Jarmo Pietilä FK Forellen Ove Sandgren Länna Gård Hasse Eriksson Länna Gård Gunnar Blomberg Vaxholm Jocke Åklint Täby Lars Fredlund Stockholms PF Torsten Gradin Distriktet Torsten Lund Stäkets SF Erik "Plutten" Lund Länna Gård

§ 5 Tävlingskommite Till tävlingskommiten i Stockholmsdistriktet för 2013 omvaldes: Torsten Gradin Tävlingsledare Maj Pietilä Traditionellt mete Leif Andersson Pimpel Johan Tikkanen Internationellt mete Lars Fredlund Kustfiske

§ 6 Motioner och förslag Inga motioner eller förslag har inkommit

§ 7 Startavgifter Fastställande av startavgifter för 2013 Avgifterna skall vara oförändrade: Tävlingar som ingår i lagserien och SM-kvalserien 2013 skall vara 100:- för seniorer och veteraner samt 40:- för juniorer. Detta gäller även vid individuella DM. Start avgiften för lag i DM skall vara oförändrade för senior och veteran 200:-/lag, samt oförändrat 40:-/lag för juniorer. Startavgiften för lagserien i pimpel oförändrat 300:-/lag

Lagserien: Minst 1 ordinarie medlem skall vara med i laget 2 reserver får anmälas reserverna får vara olika varje gång, dessa skall alltid anmälas till Mikael Boettge  innan respektive tävling börjar.

§ 8 Tävlingsverksamhet       Alla deltävlingar i SM-kvalserien måste vara sanktionerade och de tävlande måste vara individuella, familjemedlemmar eller kollektivt anslutna för att räknas med i serien. I lagserien ingår samma tävlingar som i SM-kvalserien Antalet SM-kval tävlingar fastställdes till 6st för 2013, för att SM-kvalserie och lagserie skall räknas måste minst 2 deltävlingar genomföras. Vid 2 eller 3 genomförda tävlingar räknas de 2 bästa Vid 4 eller 5 genomförda tävlingar räknas de 3 bästa Vid 6 eller 7 genomförda tävlingar räknas de 4 bästa Samma uttagningsregler som förra året gäller för uttagning till SM. Enligt 2007 års mötes beslut skall prissummorna i lagserien fördelas enligt följande 1:an får 50% av intäkterna 2:an 30% och 3:an får 20%. Lag DM i pimpel arrangeras nästa år av Distriktet på samma dag som det individuella DM:et. Om DM ej kan utföras under aktuellt år skall första genomförbara tävling året efter räknas som DM för året innan. DM individuellt kommer att vara en öppen pimpeltävling, men att för SM kvalificeringen endast räknas deltagare tillhörande distriktet.

§ 9 Tävlingsprogram Tävlingsprogrammet för 2013 fastställdes:       Lottning   2013 DM-Mormyshka 2013-xx-xx SM-Kval / Lagserie 1 2013-01-06 Enskede SM-Kval / Lagserie 2 2013-01-13 Vaxholm SM-Kval / Lagserie 3 2013-01-20 Täby SM-Kval / Lagserie 4 2013-01-27 Norrtälje SM-Kval / Lagserie 5 2013-02-03 Stäket SM-Kval / Lagserie 6 2013-02-10 Forellen DM individuellt/Lag 2013-02-17 Distriktet SM individuellt Pimpel 2013-02-23 Grums SM lag Pimpel 2013-02-24 Grums SM Mormyscka 2013-03-3/4 DM-Traditionellt mete 2012-06-02 Tävlingskonferens 2013-10-30 Distriktet i Stäket

§ 10 Övriga frågor Distriktet rekommenderar att samtliga tävlingar på Sportfiskekortets vatten skall sanktioneras. Då lönsamheten för arrangören av DM traditionellt mete är väldigt dålig, årets DM som arrangerades av FK Forellen gav ett överskott på 5:-. Orsaken är att inköp av medaljer kostade 1516:- det borde vara där omkring varje år. Ett förslag som framfördes var att endast dela ut guldmedaljer i de olika klasserna. Beslut togs om att Torsten Gradin vid den första SM-Kvalserie tävlingen skall ta upp denna fråga, med deltagarna så att ett beslutsunderlag kan tas fram.

§ 11 Mötets avslutande Torsten Gradin avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Leif Andersson      Maj Pietilä     Jarmo Pietilä