PROTOKOLL

Datum för tävlingskonferensen

2011-10-26

 

Tid                                      kl.19.00-20.30

Plats                                    Stäkets SFs lokaler Uddnäsvägen i Järfälla

Närvarande                         Se §4

 

§ 1 Mötets öppnande          Torsten Gradin hälsade alla närvarande välkomna.

 

 

§ 2 Val av sekreterare         Leif Andersson valdes till sekreterare.

 

 

§ 3 Val av justerare             Till justerare valdes Maj Pietilä och Jarmo Pietilä   

 

§ 4 Upprättande av             En röst per klubb, närvarande:

      Röstlängd                     Leif Andersson                   Distriktet

                                            Maj Pietilä                          FK Forellen  

                                            Jarmo Pietilä                       FK Forellen

                                            Ove Sandgren                     Länna Gård

                                            Hasse Eriksson                   Länna Gård

                                            Gunnar Blomberg               Vaxholm

                                            Mikael Molander                Täby

                                            Tore Ygdvik                       Jakobsberg

                                            Lars Fredlund                     Stockholms PF

                                            Torsten Gradin                   Distriktet

                                            Torsten Lund                                            Stäkets SF

                                            Mikko Paso                         Jakobsbergs SFK

                                            Mikael Boettge                   Sportfiskeboden

§ 5 Tävlingskommite         

                                            Till tävlingskommiten i Stockholmsdistriktet för 2012 omvaldes:

                                            Torsten Gradin                   Tävlingsledare

                                            Maj Pietilä                          Traditionellt mete

                                            Leif Andersson                   Pimpel

                                            Sten Eriksson                      Havsfiske

                                            Johan Tikkanen                   Internationellt mete

                                            Lars Fredlund                     Kustfiske

                                           

 

§ 6 Motioner och förslag    Inga motioner eller förslag har inkommit

                                           

                      .

§ 7 Startavgifter                 Fastställande av startavgifter för 2012

                                            Avgifterna skall vara oförändrade:

                                            Tävlingar som ingår i lagserien och SM-kvalserien 2012 skall vara 100:- för seniorer och veteraner samt 40:- för juniorer. Detta gäller även vid individuella DM. Start avgiften för lag i DM skall vara oförändrade för senior och veteran  200:-/lag, samt oförändrat 40:-/lag för juniorer. Startavgiften för lagserien i pimpel oförändrat 300:-/lag

                                            Lagserien:    

Minst 1 ordinarie medlem skall vara med i laget 2 reserver får anmälas reserverna får vara olika varje gång, dessa skall alltid anmälas till Mikael Boettge  innan respektive tävling börjar.

 

 

§ 8 Tävlingsverksamhet      Alla deltävlingar i SM-kvalserien måste vara sanktionerade och de tävlande måste vara individuella, familjemedlemmar eller kollektivt anslutna för att räknas med i serien. I lagserien ingår samma tävlingar som i SM-kvalserien

                                            Antalet SM-kval tävlingar fastställdes till 7st för 2012, för att SM-kvalserie och lagserie skall räknas måste minst 2 deltävlingar genomföras.

                                            Vid 2 eller 3 genomförda tävlingar räknas de 2 bästa

                                            Vid 4 eller 5 genomförda tävlingar räknas de 3 bästa

                                            Vid 6 eller 7 genomförda tävlingar räknas de 4 bästa

                                            Samma uttagningsregler som förra året gäller för uttagning till SM.

                                            Enligt 2007 års mötes beslut skall prissummorna i lagserien fördelas enligt följande 1:an får 50% av intäkterna 2:an 30% och 3:an får 20%.

                                           

Lag DM i pimpel arrangeras nästa år av Distriktet på samma dag som det individuella DM:et.

                                            Om DM ej kan utföras under aktuellt år skall första genomförbara tävling året efter räknas som DM för året innan.

 

                                            DM individuellt kommer att vara en öppen pimpeltävling, men att för SM kvalificeringen endast räknas deltagare tillhörande distriktet.

                                           

                                           

§ 9 Tävlingsprogram           Tävlingsprogrammet för 2012 fastställdes:

         2012                           DM-Mormyshka                 2012-xx-xx   Vakant

                      SM-Kval / Lagserie 1         2012-01-08   Norrtälje

SM-Kval / Lagserie 2         2012-01-15   Täby PF

SM-Kval / Lagserie 3         2012-01-22   Enskede

                                            SM-Kval / Lagserie 4         2012-01-29   Vaxholm

                                            SM-Kval/Lagserie 5           2012-02-05   Jakobsbergs SFK

SM-Kval/Lagserie 6           2012-02-12   FK Forellen

SM-Kval/Lagserie 7           2012-02-19   Stäkets SF

DM individuellt/Lag          2012-02-26   Distriktet

                                            Sportfiskeboden Cup         2012-03-04   Sportfiskeboden

                                            DM-Traditionellt mete       2012-06-03   FK Forellen

                                            Tjejmetet                             2012-08-25   Förbundet

                                            Värtan Cup                         2012-09-02   Sportfiskeboden

Tävlingskonferens              2012-10-31   Distriktet i Stäket

                                                                  

                                          

§ 10 Pimpelserien               Lottning av SM-Kval/Lagserie tävlingar utfördes och tävlingsdagar fastställdes enligt föregående punkt

                                            Samtliga intressenter tilldelades en tävling.                  

                                           

 

 

 

§ 11 Övriga frågor              Distriktet rekommenderar att samtliga tävlingar på Sportfiskekortets vatten skall sanktioneras.

                                           

                                            Enskede samt Södertälje SFK är de klubbar i distriktet som är bäst på att sanktionera sina tävlingar. Skärpning av övriga klubbar efterlyses.

 

                                            Ej giltig fisk får vid pimpeltävlingar ej läggas på isen, antingen återutsätts de eller avlivas och tas om hand på annat lämpligt sätt, detta skall ske omedelbart efter infångandet

 

                                            Täby PFs klubbstuga måste bort från sin plats vid Ullnasjön pga det skall byggas bostäder i området och undrar därför om det finns någon intressent om att ta över den, huset står på hjul men kan förmodligen inte rullas därifrån.

 

§ 12 Mötets avslutande      Torsten Gradin avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

 

 

 

Vid protokollet                                         Justeras:                              Justeras:

 

 

 

Leif Andersson                                        Maj Pietilä                          Jarmo Pietilä