Medlemsavgifter

Kategori Avgift Anmärkning
Senior (S) 175 kr  
Pensionär (P) 135 kr Det år hon/han fyller 65 år
Junior (J) 0 kr Till och med det år hon/han fyller 19 år
Funktionärer (F) Fritt  
Hedersmedlem (H) Fritt  

 

Båtavgifter
Kategori: (L) Liten (M) Mellan (S) Stor

Båtkategori

Avgifter

Båtbredd upp till 1,85 m (L) Vissa platser 900 kr
Båtbredd från 1,75 m till 1,86 m (M) 1100 kr
Båtbredd från 2,0m (S) 1600 kr
Inträdesavgift 1500 kr
Uthyrd plats 200 kr

Hjälp vid sjunken båt  (1500kr), hjälp ösa båt (1000kr)

VAKTPASS                             1000kr

 1500 kr

1000 kr

 

Ingen återbetalning utgår om man lämnar klubben !

Vinteruppläggning*

Båtkategori

Avgifter

Båtbredd < 2,0 m (L) 600 kr
Båtbredd >1,76 < 1,86 m (S) 600 kr
Båtbredd >2,5 m (XL) 900 kr
   

* Klubben tillhandahåller ingen kranbil, Upptagning ansvarar medlem själv över.

   
   
Exempel på totalkostnad:
(Meldlemavgift, Båtplas (L), Inträdesavgift, Arbetspass)
 
Första året: 175 + 900 + 1500 +300  2875 kr
   
Resterande år (med genomförd A-plikt och VaktPass)  
175 + 900 1075 kr
   
Ex. Med ej genomförda pass.  
175+900+300+1000 2375 kr
   
Summa första året*  
(S)Stor 175 + 1600 +1500 + 300 3575 kr
(M)Mellan 175 + 1100 + 1500 + 300 3075 kr
(L)Liten 175 + 900 + 1500 + 300 2875 krBåtupptagning

Båtar som ska ligga på uppläggningsområdet så sker upptagning efter 2 fasta datum och tider.
Pris: 600kr fram till 2024. OBS! Vi har begränsade platser.


Arbetsplikt (1 gång per år)
300 kr
(tas ut i förskott)
Återbetalas med kommande års avgifter

Båtvaktspass (1 gång per år från och med 1 Juni 2018)
1000kr debiteras om man ej genomför ett båtvaktspass

Nycklar till bom och toa på uppläggningsområde
Mot deposition på 600kr genom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Höjd avgift från och med 4-Nov-2013 vad gäller nycklarna.