STÄKETS SF  KM BÅTPIMPEL 

Stäket är väldigt stora inom pimpelfiske:
Därför började vi även med båtpimpel för vi kan ej vänta på is.