För närvarande har vi endast små båtplatser kvar.
OBS! i bredden ska fendrar på varsin sida även räknas.

Ex. båt med en bredd på 1.50 + fendrar (ca10 cm på varsin sida) totalt = ca 1.70 bred
Ansök båtplats