Avfallshanteringsplan

Enligt sjöfartsverkets föreskrifter 2001:13 ska det finnas mottagning av avfall för fritidsbåtar.
Enligt 4:e kap ska en avfallshanteringsplan upprättas.
Båtägare i SSF ska underrättas om skyldigheten att följa avfallshanteringsplanen.

Miljöregler för SSF båtägare: hittar du under Forum SSF File

Info till i Järfälla kommuns båtklubbar: hittar du under Forum SSF File
(farligt avfall, akrylatbensin, tillåtna bottenfärger, toalettavfall från båtar)

Kart över mottagninganordningar: hittar du under Forum SSF File
(sopbehållare, toalett, container)
Läns finns tillgänglig i samma utrymme som sopbehållaren

Telefonlista: hittar du under Forum SSF File
(myndigheter samt vid akuta händelser)

Sjöfartverkets föreskrifter: hittar du under Forum SSF File
(
avfallshantering för fritidsbåtar)