Arbetsplikt 2021

Nu är det nya datumen klara för er arbetsplikt 2021:
Endast 4 arbetspass och fördelat på Lördagar och Måndagar
Man är endast kallad på 1 pass.

Kan man ej delta på sitt pass, förväntas man komma på nästa träff eller skaffa en ersättare.

Klubben/Styrelsen förväntar sig att man ställer upp i klubben!!!
Arbetsplikt är viktigt för klubben

Coronasäkrar aktivitetet:  Max 6-8 personer per arbetslag.
Man deltar ej om man är sjuk.

Lördag 10  April       Kajplatsnummer:   72-114  Tid 9.00-13.00  Utomhus

Måndag 7 Juni      Kajplatsnummer:     1-30  och 117-132  tid 18.00-21.00

Måndag 23 Aug      Kajplatsnummer:   133-200     tid 18.00-21.00

Lördag  6  Nov       Kajplatsnummer:   31-71  tid 9.00-13.00

   

Kan du ej delta skicka en ersättare.

Utebliven arbetsplikt läggs 300kr på nästa års faktura.

SSF