Arbetsplikt 2019

Nu är det nya datumen klara för er arbetsplikt 2019:
Nytt för 2019= Endast 4 arbetspass och fördelat på Lördaga och Tisdagar

Klubben/Styrelsen förväntar sig att man ställer upp i klubben!!!
Arbetsplikt är viktigt för klubben

Lördag 13 April   10-13     Kajplatsnummer:   1-50

Tisdag 11 Juni    18-21    Kajplatsnummer:    51-100

Tisdag 27 Aug    18-21     Kajplatsnummer:   101-150

Lördag  9 Nov     10-13     Kajplatsnummer:   151-200

Kan du ej delta skicka en ersättare.

Utebliven arbetsplikt läggs 300kr på nästa års faktura.

SSF